Shoko Takahashi videos quảng bá
Shoko Takahashi
Ngày sinh 13 / 5 / 1993 (26 tuổi)
Chiều cao 161
3 vòng 35G / 23 / 34
Shoko Takahashi
Vào lúc 5 giờ tối đến 1 giờ sáng ngày
3 / 12 và 4 / 12
sẽ có mặt đúng giờ tại bàn chơi để gặp gỡ tất cả người chơi !
giới thiệu nhiều hơn
  • Các hạng mục giải thưởng về thiên hậu gợi cảm AV

Shoko Takahashi videos
  • Hình ảnh nữ hoàng với tỷ lệ ngực khủng hoàn hảo